Prawo i podatki

Upadłości firm. Kiedy są możliwe? Gdzie uzyskać pomoc?

Gdy pojawia się ryzyko upadłości firmy, wtedy wielu przedsiębiorców poszukuje pomocy w przeprowadzeniu procesu upadłościowego. Gdzie można ją uzyskać?

Czym jest upadłość firmy?

Upadłością firmy nazywa się sytuację, która stanowi konsekwencję jej niewypłacalności. Upadłość określana jest także jako bankructwo.

Proces upadłościowy może dotyczyć zarówno firm prowadzących przez jednego przedsiębiorcę – wówczas ma miejsce upadłość firmy jednoosobowej, jak i spółek – wtedy dochodzi do upadłości spółki, na przykład z ograniczoną odpowiedzialnością.

W ramach postępowania upadłościowego wierzyciele mogą dochodzić od upadającej firmy roszczeń, natomiast przedsiębiorca czy też właściciele spółki mogą łatwiej uregulować swoje zaległości. W niektórych przypadkach możliwe jest nawet zachowanie dotychczasowego przedsiębiorstwa przez dłużnika.

Kiedy możliwe jest ogłoszenie upadłości?

Niestety, obecnie z problemem upadłości mierzy się coraz więcej firm, co jest związane z pandemią COVID-19 oraz z niestabilną sytuacją gospodarczą na rynkach światowych i na rynku polskim. Do pogorszenia kondycji firm przyczynił się również lockdown.

Aby doszło do upadłości firmy, musi ona spełnić określone wymagania, czyli musi mieć zdolność upadłościową.

Zdolność upadłościową posiadają:

  • osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne, które nie mają osobowości prawnej
  • firmy, w których doszło do niewypłacalności trwającej minimum 3 miesiące
  • suma niewykonanych zobowiązań nie może być wyższa od 10% wartości bilansowej przedsiębiorstwa

Dodatkowo, aby ogłosić upadłość, firma musi również złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości w sądzie. Bardzo duże znaczenie ma termin złożenia wniosku, ponieważ należy przekazać go do sądu w terminie do 2 tygodni, od dnia, w którym wystąpiły podstawy do ogłoszenia upadłości.

Więcej informacji o upadłości można znaleźć na portalu finansowym www.platnosciorange.pl.

Jak uzyskać pomoc w postępowaniu upadłościowym?

Postępowanie upadłościowe może być bardzo czasochłonne i wymaga dodatkowo dobrej znajomości przepisów. Właśnie dlatego wielu przedsiębiorców poszukuje wtedy fachowej pomocy w jej ogłoszeniu.

Usługi w tym zakresie prowadzą specjalistyczne kancelarie prawne, które określane są jako kancelarie upadłościowe. Można skorzystać z nich także w kancelariach obsługujących firmy, które zajmują się upadłościami.

Pracownicy kancelarii upadłościowej mogą pomóc wtedy w przejściu wszystkich procedur w ramach postępowania upadłościowego.

You may also like