Finanse, bankowość

Leasing dla nowych firm – wszystko co musi wiedzieć początkujący przedsiębiorca

Prowadzenie własnej firmy wymaga od nas sporych środków finansowych. W ramach działalności musimy bowiem dokonywać inwestycji, dzięki którym przedsiębiorstwo może się rozwijać. Jednym z najczęstszych wydatków są tutaj różnego rodzaju pojazdy oraz urządzenia. Niestety wielu początkujących przedsiębiorców nie dysponuje wystarczającą ilością pieniędzy, aby sfinansować taki zakup. Warto zatem dowiedzieć się czegoś więcej o usłudze leasingu dla nowych firm

Przedmiot podlegający dzierżawie

W przypadku początkujących firm rozmaite formy finansowania działalności są doskonałą szansą na rozwój. Nic zatem dziwnego, że wielu młodych przedsiębiorców coraz chętniej korzysta z umów leasingowych. Leasing to bowiem pewien rodzaj porozumienia pomiędzy leasingodawcą oraz leasingobiorcą, dzięki któremu korzystający (leasingobiorca) może używać wydzierżawionego przedmiotu przez konkretny okres. Takim przedmiotem może być np. samochód, maszyna lub sprzęt komputerowy. Warunkiem trwania umowy jest oczywiście regularne spłacanie rat przez leasingobiorcę. 

Kto może skorzystać z umowy leasingowej?

Dużą zaletą leasingu na start jest obniżenie kosztów pozyskania danego pojazdu bądź maszyny przez nową firmę. Niemniej wśród organizacji zajmujących się dzierżawą przedmiotów w ramach tej umowy spotkamy różne wymagania, co do udzielenia wsparcia. W tym przypadku kluczowym aspektem jest bowiem czas prowadzenia przez nas działalności. Niewiele przedsiębiorstw leasingowych decyduje się podpisać porozumienie z danym podmiotem już od pierwszego dnia jego funkcjonowania na rynku. Sporo leasingodawców wymaga przynajmniej trzech miesięcy prowadzenia firmy, natomiast najłatwiej otrzymać finansowanie przedsiębiorcom, którzy działają minimum pół roku i mogą pochwalić się dobrymi rezultatami. Warto również podkreślić, że tutaj warunki leasingu dla nowych firm będą najkorzystniejsze dla leasingobiorcy.   

Wymagania umowy leasingowej

Żeby móc korzystać z przedmiotu otrzymanego w ramach leasingu, należy przestrzegać pewnych zasad umowy. Najważniejszą z nich jest oczywiście regularne dokonywanie stosownych opłat. Jeżeli przedsiębiorca spóźni się z zapłaceniem danej raty, naliczane zostają mu odsetki, których wysokość nie może przekroczyć jednak stopy kredytu lombardowego. W sytuacji, gdy dane przedsiębiorstwo nie jest w stanie spłacać zobowiązań, konieczne będzie zwrócenie wynajmowanego przedmiotu. Podmioty oferujące leasing dla nowych firm starają się odpowiednio zabezpieczyć całą transakcję. Tym samym od takich organizacji wymaga się stosownej gwarancji ich wypłacalności w formie dokumentów oraz ustala się dodatkowe warunki takie jak np.: 

  •  prawo kontroli wydzierżawionego przedmiotu w dowolnym czasie,
  •  prawo do monitorowania przez leasingodawcę sytuacji finansowej firmy korzystającej,
  •  konieczność uzyskania poręczenia innego przedsiębiorstwa czy osoby prywatnej,
  •  możliwość zerwania umowy w momencie, gdy spłata należności w terminie jest zagrożona.

Przemyślany wybór firmy gwarancją dobrej umowy

Leasing na startjest dobrym rozwiązaniem dla każdej początkującej firmy. Niemniej, żeby zawarta umowa była rzeczywiście dla nas korzystna, musimy odpowiednio wybrać leasingodawcę. Zwróćmy więc uwagę, czy przedsiębiorstwo, z którego usług zamierzamy skorzystać, jest godne zaufania. Najlepiej bowiem współpracować z dużymi organizacjami, cieszącymi się pozytywną opinią klientów. Dzięki temu mamy pewność, że otrzymane wsparcie realnie pomoże nam w rozwoju działalności. Dobrym pomysłem może być zatem zgłoszenie się do firm, które zajmują się pośrednictwem w zawieraniu umów leasingowych. Doświadczeni specjaliści wybiorą dla nas najlepszą opcję, co pozwoli nabyć dla przedsiębiorstwa niezawodny sprzęt na rozsądnych warunkach.      

You may also like