Poradniki

Jak rozpoznać wysokiej jakości laminat techniczny?

laminat techniczny

Standardy bezpieczeństwa stale rosną we wszystkich możliwych obszarach, w których szkło jest używane lub instalowane – dlatego też laminat techniczny zyskuje coraz większe znaczenie w przemyśle szklarskim. Jednak ze względu na złożoność tego procesu ważne jest, aby wiedzieć wszystko o wyzwaniach i przeszkodach, które pojawiają się, aby odpowiednio przeciwdziałać niebezpiecznym praktykom, lub szybko na nie reagować. Tylko w ten sposób można zapewnić płynność i stabilność procesu laminowania, co z kolei jest warunkiem uzyskania najwyższej jakości i optymalnych produktów końcowych.

W połączeniu z doskonałym wstępnym laminowaniem wiedza fachowa pomaga również obniżyć koszty produkcji, ponieważ w ten sposób można znacznie zmniejszyć czas procesu i ilość odpadów szklanych. Dotyczy to szczególnie skomplikowanych folii lub szkła hartowanego. Wszelkie defekty, które mogły pojawić się podczas laminowania, są widoczne po pierwszym prasowaniu szkła w procesie laminacji wstępnej lub po procesie autoklawowania.

Jakiej precyzji wymaga laminat techniczny?

Aby móc bezpiecznie zastosować laminat techniczny w przypadku szkła hartowanego, maksymalna równość powierzchni szkła jest kluczowych warunkiem uzyskania wysokiej jakości efektu końcowego. Ze względu na wysoką temperaturę (powyżej 600°C) oraz zastosowane ceramiczne rolki transportowe, tradycyjna technologia hartowania z piecami rolkowymi może prowadzić do powstawania tzw. fal wałka i innych odkształceń szkła, które mogą utrudnić proces laminowania.

Szkło powinno zatem spełniać przynajmniej normy EN 12150-1 dla ESG i EN 1863-1 dla TVG. Aby ostatecznie osiągnąć dobrą jakość i stabilny proces, zaleca się jak najwyższą jakość szkła. Im bardziej równomierne arkusze szkła hartowanego, tym cieńsze folie, ale proces laminowania jest również stabilizowany i zapobiega się rozwarstwieniu, co również może obniżyć koszty produkcji, a tym samym cenę produktu.

Jak dobrze wykonać laminat techniczny?

Aby laminat techniczny został poprawnie nałożony, a cały proces przeprowadzony tak skutecznie, by uzyskana powierzchnia była możliwie długotrwale stabilna, należy zastosować poniższe dodatkowe zabiegi techniczne:

1. USZCZELNIENIE KRAWĘDZI

Dobre uszczelnienie krawędzi można rozpoznać po tym, że obszar krawędzi szkła laminowanego, na który nałożono laminat techniczny, jest przezroczysty na szerokości około 20 mm. Jest to wyraźna wskazówka, że ​​folia i szkło są ze sobą optymalnie połączone. Z drugiej strony struktura folii jest nadal widoczna w pozostałej części laminatu. Powinien pojawić się nawet na całym obszarze. To pokazuje, że siła docisku rolek dociskowych i ogrzewanie za pomocą konwekcyjnych lub promiennikowych grzejników zawsze były właściwie dawkowane i równomierne rozprowadzane podczas laminowania.

2. ODPOWIEDNIA SIŁA DOCISKAJĄCA

Hydrauliczne lub pneumatyczne zastosowanie siły docisku za pomocą cylindrów jest prostsze z punktu widzenia projektu, a zatem bardziej opłacalne, ale wiąże się z licznymi wyzwaniami. A jeśli nie używa się prostokątnych tafli szkła, ale diamenty lub trójkąty, które zyskują na popularności na przykład w architekturze, złożoność tej technologii laminowania znacznie wzrasta. Szybkie i precyzyjnie zsynchronizowane zmiany ciśnienia są również możliwe tylko w ograniczonym zakresie. Są one jednak potrzebne do stworzenia optymalnego uszczelnienia krawędzi, szczególnie w przypadku dużych wycięć w szkle w laminacie.

W tej technologii produkt szklany musi być również zawsze prasowany w trakcie laminacji wstępnej, w przeciwnym razie nie można zagwarantować prasowania równoległego za pomocą cylindra. Rezultatem może być nierówne uszczelnienie krawędzi lub nierówna grubość laminatu, co z kolei może skomplikować dalszą obróbkę i skrócić czas cyklu. W efekcie wymagane są stałe przeregulowania prasy, co może nie tylko znacząco zwiększyć ilość odpadów szklanych, ale także koszty.

3. TECHNOLOGIA WRZECIONA

Technologia wrzeciona jest używana znacznie rzadziej, prawdopodobnie dlatego, że jest to bardziej kosztowna technologia. Niemniej jednak ma kilka zalet. Praca z technologią wrzeciona jest bardziej zrównoważona i eliminuje powyższe problemy. Dotyczy to w szczególności produkcji specjalnych tafli szklanych w obszarze architektonicznym, gdzie proces prasowania i laminowania może przebiegać bardzo wydajnie, co skutkuje najwyższą jakością, a tym samym niższymi kosztami produktu ze względu na mniejsze straty.

You may also like