BEST PLACE

to meet old friends & new clients

best experts

& valuable knowledge

highly

comprehensive education

Co nowego?

Zapraszamy do udziału w kolejnym z cyklu spotkań poświęconych zmianom regulacyjnym dla szeroko rozumianej branży energetycznej, tym razem nasi Eksperci skupią się na aktualnych oraz planowanych regulacjach dla rynku ciepłowniczego.

Zapraszamy do udziału w szkoleniu podczas, którego omówione zostaną wszelkie procedury i wymagania formalne, które należy spełnić aby otrzymać gwarancję pochodzenia energii odnawialnej. Przedstawiona zostanie również szczegółowo rola Wytwórcy i Operatora sieci oraz ich wzajemne relacje i obowiązki.

Celem organizowanego przez Zespół powermeetings.eu seminarium jest zapoznanie wszystkich zainteresowanych z zapisami przyjętej właśnie Konwencji Rtęciowej, a więc z nowymi, istotnymi dla polskiego przemysłu wyzwaniami odnośnie emisji rtęci do środowiska. Pragniemy także zapoznać uczestników z aktualnym stanem prac legislacyjnych dotyczących BREF/BAT w tym zakresie, jak również ułatwić pozyskanie wiedzy co do nowych, dostępnych technik i technologii ograniczających emisję rtęci, a więc możliwych do wyprzedzającego uruchamiania środków zaradczych dla przemysłu.

Zapraszamy na warsztaty, które przybliżą Państwu nowe obowiązki jakie na przedsiębiorstwa energetyczne nakładają wchodzące właśnie w życie akty wykonawcze do Rozporządzenia REMIT.

Zapraszamy do udziału w seminarium podczas, którego omówione zostaną nowe wymogi w przedmiocie udzielenia promesy koncesji lub promesy zmiany koncesji, dotyczące warunków funkcjonowania infrastruktury służącej do wytwarzania energii w kogeneracji – efekt zachęty - wynikające z nowych wytycznych KE.

Zapraszamy do udziału w konferencji, której celem jest z jednej strony analiza obecnego stanu rozwoju sektora ciepłowniczego w Polsce, z drugiej zaś próba określenia dalszych perspektyw oraz kierunków jego rozwoju.
W czasie konferencji poruszane będą kwestie dotyczące zarówno ciepła sieciowego, jak również ciepła wytwarzanego na poziomie gospodarstw domowych (mikroinstalacje).

Współpracują z nami

Nasi Eksperci

Mamy przyjemność współpracować z największymi autorytetami i ekspertami z rynku.
więcej

Nasi Partnerzy

Patronat Honorowy nad naszymi wydarzeniami obejmowały najważniejsze urzędy i uczelnie branżowe:
więcej

Patroni Medialni

Mamy przyjemność poinformować, iż partnerami projektu powermeetings.eu są:
więcej

Forum biomasy powermeetings.eu – produkcja, kontraktowanie, logistyka, 27-28.03.2014, Łódź

"Profesjonalna organizacja, każdy element bardzo dobrze zaplanowany"

Konrad Gruszczak
Junior Projekt Manager, Altman Brokers sp. z o.o.O nas
Jesteśmy zespołem złożonym z doświadczonych profesjonalistów,

działającym w ramach firmy Seminars Conferences Consulting, która specjalizuje się w doradztwie oraz organizacji konferencji i szkoleń dla różnych sektorów gospodarki.

Kontakt
Al. Jerozolimskie 27/306
00-508 Warszawa

tel.: +48 22 740 67 80
kom.: +48 603 386 917
faks: +48 22 672 95 89

e-mail: Renata.Kaluzna@powermeetings.eu

Tematy szkoleń

Zaproponuj temat szkolenia/seminarium/warsztatów, którym jesteś zainteresowany.

Napisz do nas w tej sprawie:
powermeetings@powermeetings.eu

Dziękujemy
Zespół powermeetings.eu